eb50a04b26126a4f96b051ad4ddf87e1.jpg
c53f0d4aa642a9329eb7e38515127d1b.jpg
ახლო აღმოსავლეთი

Lufthansa

Published in: Airtickets

Lufthansa ასრულებს 18 შიდა ფრენებს და 197 საერთაშორისო მიართულებებით 78 ქვეყნაში - აფრიკაში, ამერიკის, აზიისა და ევროპის ქვეყანებში, 280 თვითმფრინავით. რაც წარმოადგენს Lufthansa საჰაერო ფლოტს.

Qatar Airways გთავაზობთ ყველაფერს კომფორტული ფრენისათვის, იქნება ეს თუ ადგილზე აეროპორტში მომახურება, საბორტო კვეება  თუ კერძო სამგზავრი თვითმფრინავი და სხვა.

Page 11 of 11