eb50a04b26126a4f96b051ad4ddf87e1.jpg
c53f0d4aa642a9329eb7e38515127d1b.jpg
სააპლიკაციო ფორმები

 

Italy
http://www.italy-vms.ge/

ტელეფონის ნომერი: 0900 007039

 

Israel
http://embassies.gov.il/tbilisi/ConsularServices/Pages/Visa-Requirements.aspx

ტელეფონის ნომერი: +995 322 556-500 (*506, *537)

 

France France(France, Norway, Iceland, Monaco)

http://www.ambafrance-ge.org/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98 

ტელეფონის ნომერი: 0 900 007 033

 

Germany Germany (Germany, Finland , Portugese)
http://www.tiflis.diplo.de/Vertretung/tiflis/ka/04/DD__Merkblatt__Tourismus,property=Daten.pdf

ტელეფონის ნომერი: 0900 007 001

 

UK

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/georgia/?langname=null

 

USA

http://travel.state.gov/visa/forms/forms_1342.html

 

Czech Republic

http://www.mzv.cz/tbilisi/ru/x2001_09_28_1/index.html

 

Greece

http://www.greekembassy.ge/?Consular_Office:Useful_Information

ტელეფონის ნომერი: 0 900 007 030

 

Switzerland

http://www.guide-georgia.ge/EMBASSY%20OF%20SWITZERLAND

 

Netherland (Netherland, Spain)

http://georgia.nlembassy.org/services/consular-services/visa

 

Poland

http://www.mfa.gov.pl/Schengen,Visa,Application,Forms,34784.html

 

Latvia

https://www.mfa.gov.lv/en/service/entry-into-latvia/obtaining-visas/4718/

 

Lithuania

http://ge.mfa.lt/index.php?1497291171