eb50a04b26126a4f96b051ad4ddf87e1.jpg
c53f0d4aa642a9329eb7e38515127d1b.jpg
ევროპა

Qatar Airways გთავაზობთ ყველაფერს კომფორტული ფრენისათვის, იქნება ეს თუ ადგილზე აეროპორტში მომახურება, საბორტო კვეება  თუ კერძო სამგზავრი თვითმფრინავი და სხვა.

შედარებით მოკლე დროში Qatar Airways გაიზარდა ადგილობრივიდან საერთაშორისო კომპანიამდე, რომელიც ასრულებს ფრენას 120 მიმართულებით მსოფლიოში, მომსახურების უმაღლესი დონითა, კომფორტით და უსაფრთხოებით.

More in this category: Lufthansa »